System pośredni

Środek gaśniczy jest wyzwalany poprzez dyszę, pod wpływem spadku ciśnienia w linii detekcyjnej.

System pośredni

Aktywne filtry