Data publikacji: 16 marca 2016

Sklep internetowy AFFS działający pod adresem http://sklep.affs.pl należy do firmy AFFS Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Warszawska 31, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000414622, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, posługującej się numerem NIP 118-208-37-06, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail info@affs.pl oraz pod numerem telefonu (+48) 22 76 64 970.

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
 • Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22 Kodeksu cywilnego),
 • Sprzedawca – firma AFFS Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Warszawa 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000414622, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się numerem NIP 118-208-37-06, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł

       

2. Postanowienia wstępne

 • Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu. 
 • Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 • Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym.
 • Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu
  • standardowy system operacyjny
  • standardowa przeglądarka internetowa
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail
 • Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 • Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.
 • Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe.
 • Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 • Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.

     

3. Składanie zamówienia

 • Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 • Jeśli Kupujący posiada Konto, powinien zalogować się na nie przed złożeniem zamówienia. Może zrobić to również po kliknięciu przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia” zgodnie z ust. 3 pkt 2 poniżej. Jeśli Kupujący nie posiada Konta, może je założyć przed złożeniem zamówienia lub po kliknięciu w przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”. 
 • W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  • wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”
  • z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”
  • podać adres do wysyłki zamówienia oraz adres rozliczeniowy – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane
  • wybrać metodę wysyłki zamówienia
  • zaakceptować Regulamin – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia
  • zapoznać się z podsumowaniem zamówienia i wybrać metodę płatności, klikając w przycisk odpowiadający wybranej metodzie płatności
  • potwierdzić zamówienie, klikając w przycisk „Potwierdzam zamówienie”
 • Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Kupującego zgodnie z ust. 3 pkt 7 powyżej, między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

       

4. Formy dostawy i metody płatności

 • Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy produktów objętych zamówieniem:
  • odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy – koszt 0 zł,
  • dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD dla towarów do masy 31,5 kg – koszt 18,40 PLN brutto
  • dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD dla towarów do masy 40 kg – koszt 59,90 PLN brutto
  • dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD dla towarów do masy 50 kg – koszt 64,69 PLN brutto
  • dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD dla towarów do masy 100 kg - koszt 158,94 PLN brutto
  • dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD dla towarów do masy 200 kg – koszt 160,54 PLN brutto
  • dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD dla towarów do masy 300 kg – koszt 166,93 PLN brutto
  • dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD dla towarów do masy 500 kg – koszt 198,88 PLN brutto
  • dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD dla towarów do masy 700kg – koszt 230,82 PLN brutto
  • dostawa dla towarów powyżej 3500,00 PLN brutto, na koszt Sprzedawcy
 • Koszt dostawy ponosisz Ty, chyba że odmiennie określimy w Sklepie.
 • Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności za zamówione produkty:
  • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  • Płatność przy odbiorze

    

4.1. Dostawa

 • Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie złożenia Zamówienia.
 • Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub spedycją krajową. Koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia.
 • Termin realizacji dostawy wynosi: od 3 do 14 dni roboczych licząc od dnia wpływu zapłaty na konto Dostawcy.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

     

4.2.Ceny i metody płatności

 • Ceny Towarów podawane są w kwocie netto i brutto w złotych polskich. W procedurze zamawiania ceny zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 • Klient ma możliwość uiszczenia należności:
  • przelewem na numer konta bankowego 38 1090 1014 0000 0001 1808 4042 prowadzonego przez Santander bank Polska S.A. 1 Oddział w Łomiankach, ul. Warszawska 27, 05-092 Łomianki
  • osobiście w siedzibie firmy oraz przy wybraniu opcji przesyłki z płatnością za pobraniem

     

5. Realizacja zamówienia

 • Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 • Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 14 dni od chwili złożenia zamówienia.
 • W razie braku zapłaty w pełnej ceny w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Sprzedawca może anulować zamówienie Kupującego, o czym Kupujący zostanie poinformowany. Jeżeli Kupujący zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu wpłaconą kwotę.
 • Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki lub do odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki lub odbioru osobistego przez Kupującego.
 • Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 21 dni, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionych produktów w Sklepie czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, o czym Kupujący zostanie poinformowany w formie wiadomości wysłanej na adres jego poczty elektronicznej.
 • Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego lub powiadomi Kupującego o możliwości odbioru zamówienia w siedzibie Sprzedawcy – jeśli Kupujący wybrał tę formę dostawy zamówienia. 
 • Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego.

       

6. Odstąpienie od umowy Konsumenta

 • Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych produktów.
 • Sprzedawca informuje Konsumenta, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta).
 • Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 • Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego TUTAJ, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 • Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 • Jeżeli Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie odesłał produktu, Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem dokonanych przez Konsumenta płatności do dnia otrzymania produktu.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

     

7. Odpowiedzialność za wady

 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 • Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  • żądać wymiany produktu na wolny od wad, 
  • żądać usunięcia wady,
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 • Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 • Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem TUTAJ, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 • Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 • Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576). 

          

8. Dane osobowe i pliki cookies

 • Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. 
 • Sprzedawca przetwarzane dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 • Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
 • Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.
 • Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 • Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  • ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422)
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182)
  • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024)
 • Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
  • wglądu do swoich danych osobowych
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane
 • Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 • Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 • Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione.
 • Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

              

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów
 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 • Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

              

10. Postanowienia końcowe

 • Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującym umowy sprzedaży.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.