AFFS Sp. z o.o. (Automatic Fire Fighting Systems) jest dynamicznie rozwijającym się dystrybutorem czołowych producentów w zakresie detekcji gazów toksycznych, wybuchowych, tlewnych oraz gaszenia pożarów gazami i mgłą wodną. Produkty takich marek jak GDS Technologies, TYCO Fire Suppression & Building Products, NOVENCO Fire Fighting A/S, stanowią trzon oferowanych rozwiązań technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Detekcję gazów toksycznych, wybuchowych i tlewnych opieramy o adresowalny system detekcji gazów DEFENDER, COMBI produkcji GDS Technologies. Nowoczesna technologia oraz szeroka gama detektorów daje nieograniczone możliwości detekcji gazów.

Jesteśmy certyfikowanym dystrybutorem stałych urządzeń gaśniczych gazowych opartych o takie środki jak: NOVEC 1230™, FM200®, INERGEN, IG-01, IG-100, IG-55, na bazie urządzeń gaśniczych firmy TYCO, co zostało potwierdzone w aprobatach technicznych i certyfikatach wydanych przez CNBOP.

Ofertę instalacji gaśniczych gazowych uzupełnia system gaszenia mgłą wodną XFLOW produkcji NOVENCO FF A/S, który został przebadany przez niezależne międzynarodowe laboratoria. Produkt stanowi alternatywę dla tradycyjnych systemów wodnych i gazowych.

Nasza firma zapewnia Klientom pełen zakres usług począwszy od oferowania, poprzez projektowanie, dostawę i montaż oraz serwis urządzeń i instalacji.

Posiadamy Certyfikat dla Przedsiębiorstw nr FGAZ-P/27/0004/16 uprawniający do obrotu i serwisowania fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy).  Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

Zapraszamy do współpracy
Jarosław Czerniak
Prezes Zarządu
AFFS Sp. z o.o